Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

Regulamin

orto-plastr24.pl

ZN Marta Tabisz

Popowicka 82/3

54-237 Wrocław

NIP 7591049029

 

§1

Szczegółowe zasady korzystania z tego sklepu internetowego określa niniejszy regulamin.

§2

Zakłada się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§3

Sklep internetowy występujący pod tym adresem zajmuje się sprzedażą wysyłkową towarów przez sieć Internet.

§4

Zamówienia przyjmowane są przez koszyk zamówień sklepu lub drogą e-mailową poprzez formularz kontaktowy.

§5

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

§6

Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty przowadzące działalność gospodarczą.

§7

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczne potwierdzenie wysłane drogą e-mailową.

§8

Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do autentyczności takiego zamówienia.

§9

Maksymalny czas realizacji nigdy nie jest dłuższy niż 14 dni roboczych.

§10

Sklep internetowy współpracuje z Pocztą Polską oraz firmą kurierską INPOST.

§11

Dane osobowe Klienta zawarte w formularzu zamówienia służą tylko do realizacji zamówienia.

§12

Ceny towaru podane w sklepie internetowym są wyrażone w PLN oraz są cenami brutto.

§13

Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

§14

Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

§15

Klient może anulować zamówienie drogą e-mailową.

§16

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient dokonujący zakupów w naszym sklepie ma prawo do rezygnacji z zakupionej pozycji w ciągu 10 dni od jej dostarczenia bez podawania przyczyny. Jest to możliwe tylko w przypadku kiedy towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu.
- Równowartość zwracanego produktu zwracamy przelewem.
- Nie przyjmujemy odsyłanych do nas pozycji "za pobraniem".

§17

Zastrzegamy sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia, jeżeli w momencie kompletowania zabraknie któregoś z produktów. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany. Jeżeli dokonał przedpłaty na konto, powstała nadpłata zostanie zwrócona w ciągu 2-3 dni roboczych.

§18

Na termin realizacji zamówienia składa się: czas skompletowania przez nas zamówienia oraz czas dostarczenia przez Pocztę Polską bądź kuriera

§19

Jeżeli klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne bądź uszkodzenia powstałe wskutek transportu, wadliwy towar należy odesłać do nadawcy. Koszty związane z odesłaniem wadliwego produktu, sklep zwróci po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

§20

Ewentualne spory będą rozwiązywane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe, rozstrzygnie je Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§22

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

§23

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

    1.    Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.

    2.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

    3.    Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:

a)              w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,

b)              na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.

    4.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

    5.    Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

    6.    Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

a)    nazwiska i imiona

b)    numer telefonu

c)    adres poczty elektronicznej e-mail

d)    adres zamieszkania lub pobytu

e)    adres do wysyłki

f)     Numer Identyfikacji Podatkowej

    7.    Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.

    8.    Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo:


a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl